CONCEPT

Als ondernemer kunt u in zwaar weer terecht komen, bijvoorbeeld doordat de omzet tegenvalt, u de financiën van uw bedrijf niet goed heeft kunnen bijhouden, de verkeerde mensen heeft aangenomen of door andere omstandigheden. Vaak hebben de ondernemers bij wie de zaken niet goed gaan, behoefte aan iemand die hen weer op de goede weg helpt en ondersteunt bij hun bedrijfsproblemen. De Haagse Zaak voor ondernemers biedt die steun.


WAT DOET DE HAAGSE ZAAK VOOR ONDERNEMERS?

Studenten van de Haagse Hogeschool en ervaren oud-ondernemers bieden samen een begeleidingstraject aan voor de ondernemer in nood. Zij gaan aan de slag met uw ondernemersvraagstuk. Samen met u kijken zij hoe uw problemen opgelost kunnen worden.

Samenwerking tussen businesspartners

SAMENWERKING

Gemeente Den Haag

Binnen de gemeente van Den Haag is de afdeling Bureau Zelfstandigen betrokken bij De Haagse Zaak. Het Bureau Zelfstandigen helpt ondernemers op financieel gebied en ondersteunt bij andere facetten van het ondernemen. Bij het Bureau Zelfstandigen kun je als ondernemer onder andere terecht voor een BBZ-krediet of -uitkering. Wanneer het Bureau Zelfstandigen denkt dat een onderneming baat kan hebben bij ondersteuning van De Haagse Zaak, wordt de ondernemer doorverwezen voor een intakegesprek. Op basis van dat gesprek wordt bekeken of de ondernemer in aanmerking komt voor ondersteuning van De Haagse Zaak.

 

Haagse Hogeschool

De Haagse Hogeschool voorziet De Haagse Zaak van studenten die door een leer/werk traject kunnen bijdragen aan het concept.

 

 

Ondernemersklankbord

Stichting Ondernemersklankbord is een landelijke organisatie bestaande uit 300 oud-ondernemers en specialisten uit het bedrijfsleven die allen ‘klaar’ zijn met hun actieve loopbaan. Geheel vrijwillig zetten zij zich in om actieve ondernemers – uit het midden en kleinbedrijf – te adviseren met alle voorkomende ondernemersvragen.

De Haagse Zaak

Binnen het samenwerkingsverband verzorgt De Haagse Zaak een uitvoerende functie. De organisatie verzorgt het ondersteunen van de ondernemers op dagelijkse basis met behulp van junior adviseurs. Dit zijn de studenten van de Haagse Hogeschool met een financiële of commerciële achtergrond.

De Haagse Zaak werkt samen met het ondernemersklankbord en de gemeente Den Haag. In de cirkel hiernaast ziet u hoe deze samenwerking verloopt. In het midden staat de ondernemer. De ondernemer wordt door alle drie de instanties ondersteund.

DIENSTEN

Financiële Diensten

De Haagse Zaak biedt een aantal financiële diensten aan om ondernemers te helpen met het opstellen van financiële gegevens wanneer hij of zij niet meer de middelen heeft om dit te laten doen. Het is ons doel ervoor te zorgen dat de ondernemer ook leert om te gaan met een administratie, om in de toekomst zelf de administratie op orde te kunnen houden.

De administratie op orde brengen. Voor ondernemers is dit de allereerste belangrijke stap voor het houden van een administratie. De Haagse Zaak brengt samen met de ondernemer de administratie op orde, zodat de administratie verder verwerkt kan worden.

Aan het eind van ieder boekjaar wordt de jaarrekening (Winst & Verlies rekening + Balans) opgesteld. Bij De Haagse Zaak stellen wij samen met de ondernemer de jaarrekening op. In overleg wordt gekeken waar de ondernemer kan helpen bij het opstellen van de jaarrekening, en wordt het werk verdeeld. Om een goed product aan de ondernemer op te kunnen leveren, wordt het werk binnen De Haagse Zaak meermaals gecontroleerd.

Met een schuldenoverzicht krijgt de ondernemer inzicht in de totale hoogte van de zakelijke schulden, privéschulden, en het aantal schuldeisers. Samen met de ondernemer worden de schulden op een rij gezet om vervolgens een plan te maken om deze schulden af te lossen.

Middels dit overzicht krijgt de ondernemer inzicht in de totale privé opnamen die in een bepaalde periode zijn gedaan. Dit overzicht stelt De Haagse Zaak op met de gegevens die door de ondernemer zijn verstrekt.

Door het uitwerken van een taakstellende omzet wordt berekend hoeveel omzet er moet worden gegenereerd om privé rond te kunnen komen. Hierbij wordt van onderaan de streep naar boven gerekend. Eerst worden de privé uitgaven overzichtelijk in kaart gebracht, waarna de vaste en variabele bedrijfskosten worden opgeteld en uiteindelijk wordt berekend hoeveel omzet gedraaid moet worden en hoeveel producten/diensten afgezet moeten worden om uw bedrijf levensvatbaar te maken.

Overige diensten 

De Haagse Zaak biedt de volgende niet financiële diensten aan voor de ondernemer in nood. Ook bij het uitvoeren van deze diensten wordt er met de ondernemer samengewerkt om zo tot het beste resultaat te komen.

Een marketingplan beschrijft hoe je inspeelt op de markt met als doel een zo hoog mogelijk rendement. Door het schrijven van een marketingplan heb je een duidelijk beeld van de markt en haar behoeften en kun je beter inspelen op veranderingen. De Haagse Zaak kan u helpen bij het vinden van de juiste cijfers en het op de juiste manier verwerken van deze cijfers.

Het is verstandig om een concurrentieanalyse uit te voeren, ongeacht in wat voor markt de onderneming zich beweegt. In een groeiende markt wil de ondernemer uiteraard meegroeien, en in een krimpende markt is het zaak om de cijfers op peil te houden. Door de concurrentie in de gaten te houden, kunnen kansen worden vergroot. De Haagse Zaak helpt bij het vinden en filteren van de juiste gegevens.

Een omgevingsanalyse brengt factoren in kaart, die niet beïnvloedbaar zijn, maar waar rekening mee moet worden gehouden. Voorbeelden hiervan zijn het economisch klimaat, sociaal-culturele ontwikkelingen en veranderende wetten en regels. De Haagse Zaak helpt bij het vinden en filteren van de juiste gegevens.

Een doorstartplan is vaak benodigd bij het aanvragen van een BBZ-krediet of -uitkering. Een doorstartplan is vergelijkbaar met een ondernemingsplan, alleen is deze aangepast met oplossingen om de huidige problemen niet nogmaals te laten doen voorkomen. Samen met de ondernemer bespreekt De Haagse Zaak hoe deze problemen ontstaan zijn en hoe deze in de doorstart opgelost worden.

Een ondernemingsplan is vaak benodigd voor het verkrijgen van een financiering, maar ook voor u als ondernemer kan een ondernemingsplan erg waardevol zijn. Bij het opstellen van een ondernemingsplan wordt gekeken naar de markt waar u zich in bevindt, de concurrenten, maar ook bijvoorbeeld uw ‘Unique Selling Point’  en leveranciers worden overzichtelijk uitgewerkt. Een ondernemingsplan opstellen is een hele klus, maar zorgt ervoor dat over vrijwel ieder aspect van uw onderneming goed is nagedacht en u later niet voor verrassingen komt te staan.

AANMELDEN

  • Neem contact op met het Bureau Zelfstandigen van Gemeente Den Haag (070 353 75 00)
  • U wordt gebeld voor een intakegesprek bij De Haagse Zaak, tijdens dit gesprek wordt bepaald welk traject u zult volgen

     Óf

  • Neem direct contact op met De Haagse Zaak, per mail of telefonisch (zie contactgegevens)
  • U wordt uitgenodigd voor een gesprek bij De Haagse Zaak, tijdens dit gesprek wordt bepaald of De Haagse Zaak u kan ondersteunen en welk traject u zult volgen

HET IS MOMENTEEL NIET MOGELIJK EEN TRAJECT BIJ DE HAAGSE ZAAK TE STARTEN. INDIEN U GEÏNTERESSEERD BENT OM OP EEN LATER MOMENT BENADERD TE WORDEN VOOR EEN TRAJECT, STUUR DAN EEN E-MAIL NAAR: INFO@DEHAAGSEZAAK.NL

NIEUWS

Win-win voor ondernemers en studenten!

Zelfstandig ondernemers die niet over de juiste middelen of vaardigheden beschikken om hun bedrijfsvoering goed in te richten, kunnen hiervoor vanaf november 2018 hulp inschakelen bij De Haagse Zaak.

Het aantal zelfstandige ondernemers in Den Haag blijft groeien. Een deel van hen komt uit een uitkeringssituatie en beschikt niet altijd over de vaardigheden om zelf een bedrijf te starten. Ze vinden het lastig om een goede administratie op te zetten of hebben nog geen marketingervaring. Gevestigde zelfstandigen hebben vaak (nog) een te lage omzet om ondersteuning in te kopen. Ex-ondernemers die gebruik willen maken van schuldhulpverlening moeten hiervoor eerst hun administratie op orde hebben. Al deze ondernemers kunnen vanaf november 2018 voor ondersteuning terecht bij De Haagse Zaak.

Wethouder Richard de Mos: “Onder de startende ondernemers in Den Haag bevinden zich veel mensen die vanuit hun passie en talenten voor zichzelf willen beginnen. Zij willen hun eigen inkomen verdienen met dat waar ze goed in zijn. Het ondernemerschap vraagt echter ook om hele specifieke vaardigheden, die niet iedereen al in huis heeft. Ik vind het daarom heel mooi dat de ondernemers daarvoor nu terecht kunnen bij De Haagse Zaak”.

De Haagse Zaak
Op 4 september 2018 ondertekenden de betrokken partijen de samenwerkingsovereenkomst voor de hulp aan ondernemers. De Haagse Zaak is een samenwerkingsverband tussen gemeente Den Haag, De Haagse Hogeschool en Stichting Ondernemersklankbord. De ondernemers worden geholpen door studenten van De Haagse Hogeschool. De studenten met een financiële economische, fiscale of commerciële achtergrond werken daarbij samen met ervaren oud-ondernemers (Ondernemersklankbord). De studenten doen zo waardevolle werkervaring op met het begeleiden van zelfstandigen op administratief financieel gebied.

Simone Fredriksz van De Haagse Hogeschool: “Het is een  win-winsituatie. Onze studenten doen op deze manier relevante praktijkervaring op, leren van de ondernemers maar ook van de ervaren oud-ondernemers, en krijgen de kans om echt impact te hebben op iemands plan. En de ondernemers met een vraag kunnen via de studenten gebruik maken van de enorme schat aan kennis en ervaring die binnen het netwerk aanwezig is.”

Bron: DNZO, 8 september 2018

CONTACT

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

9:00 – 17:00

  • info@dehaagsezaak.nl